Saknar du något? Tipsa oss här!

Skip to main content

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Vattenläget just nu

Under den varma perioden följer vi tillgången till vatten mycket noga. När det blir varmt och soligt ökar vår användning av vatten. För att undvika vattenbrist behöver vi alla tänka extra noga på hur vi använder vårt dricksvatten under sommaren.

På Vivab följer vi nivåer och prognoser extra noga under vår och sommar. Vi får då en bild över läget och kan utifrån det bedöma om vi behöver vidta någon åtgärd som att uppmana till sparsamhet eller utfärda ett bevattningsförbud. Nedan kan du se hur vattenläget är just nu.  

Sammanfattning vattenläget

Uppdaterad 2023-05-31

Grund- och ytvattennivåerna i kommunernas vattentäkter ligger på normala nivåer för perioden. Vi ser att förbrukningen av dricksvatten i Varberg är högre än normalt och kommunicerar därför att vi behöver spara på vattnet i Varberg.

I Falkenberg är förbrukningen normal för perioden men vi ser indikationer på att den ökar även här. Prognoser visar på att det kan bli en varm och torr sommar och vi kommer därför fortsatt uppmana till att vara sparsam med vattnet under den närmaste tiden.

Vattentillgång

Beskriver tillgången till grund- och ytvatten för möjlig produktion av dricksvatten. 

Falkenberg

Tillgången är låg för perioden i vattentäkten Kärreberg.

I resterande delar av kommunen är nivåerna normala för perioden.

Vattenverket i Falkenberg nyttjar förstärkt grundvatten, så kallad infiltration av vatten från Ätran. På de mindre orterna nyttjas grundvatten från de stora grundvattenmagasinen.

Varberg

Tillgången är normal för perioden.

Vattenverket i Varberg (Kvarnagården) nyttjar ytvatten och nivåerna i sjöarna är normala för perioden. På några av de mindre serviceorterna nyttjas grundvatten från de stora grundvattenmagasinen.

Förbrukning av dricksvatten

Beskriver hur mycket vatten som används för närvarande i våra kommuner.  

Falkenberg

Normal för perioden.

Varberg 

Normal för perioden. 

Illustration över dricksvattenförbrukningen över årets årstider

Var vattensmart!

Vi som producerar dricksvatten i Halland vill tillsammans uppmana till en mer hållbar vattenanvändning. Kolla in vår sida där vi har samlat enkla tips för att spara vatten i vår vardag. 

Vad gäller om det blir bevattningsförbud?

Om vattnet inte räcker kan vi behöva utfärda ett bevattningsförbud. Här kan du läsa mer om vad det innebär.