Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Vattenläget just nu

Under den varma perioden följer vi tillgången till vatten mycket noga. När det blir varmt och soligt ökar vår användning av vatten. För att undvika vattenbrist behöver vi alla tänka extra noga på hur vi använder vårt dricksvatten under sommaren.

Vår sista uppdatering av vattenläget gjordes 9 augusti och vi kan nu sammanfatta sommaren som varit. 

Sammanfattning av sommaren 2023

Vi fick en varm start på sommaren med mycket sol. Nivåerna i våra dricksvattentäkter var lägre än normalt. Varmt väder, stor användning av dricksvattnet och ett ökat antal invånare i våra sommarkommuner bidrog till att produktionen av dricksvatten var ansträngd under en period. Vivab gick då ut med uppmaningen att låta gräsmattan bli grön  och att använda vårt dricksvatten klokt. Strax därefter kunde vi konstatera att läget inte längre var lika ansträngt. Vi kan bara säga ”Tack för att du följde denna uppmaning, det gjorde skillnad!”

Sommaren bjöd fortsatt på mycket regn. När stormen Hans drog in över kusten blev de stora regnmängderna Vivabs stora utmaning. Ett arbete påbörjades med att ta hand om allt regnvatten i våra ledningssystem och reningsverk.

Denna sommar lärde vi oss att allt inte kan förutspås och vi behöver kunna ställa om snabbt vid väderväxlingar. Vi behöver också fortsätta det viktiga arbetet med långsiktiga planer för hur vi hanterar extremväder som klimatförändringarna orsakar.

Tack för att du är med och bidrar till en hållbar framtid!

Sammanfattning av vattenläget

På Vivab följer vi nivåer och prognoser extra noga under vår och sommar. Vi får då en bild över läget och kan utifrån det bedöma om vi behöver vidta någon åtgärd som att uppmana till sparsamhet eller utfärda ett bevattningsförbud. Nedan kan du se hur vattenläget är just nu.

Uppdaterad 2023-08-09

Vi ser att förbrukningen av dricksvatten i både Varberg och Falkenberg är på en, för sommaren, normal nivå. 

Nivåerna i Varbergs ytvattentäkt och Falkenbergs grundvattentäkt är något högre än normala för årstiden.

Vädret framöver väntas bli gansk svalt med en del nederbörd.

Vattentillgång

Beskriver tillgången till grund- och ytvatten för möjlig produktion av dricksvatten. 

Falkenberg

Tillgången är normal för perioden i grundvattentäkten.

Vattenverket i Falkenberg nyttjar förstärkt grundvatten, så kallad infiltration av vatten från Ätran. På de mindre orterna nyttjas grundvatten från de stora grundvattenmagasinen.

Varberg

Tillgången är något över det normala för perioden i ytvattentäkten.

Vattenverket i Varberg (Kvarnagården) nyttjar ytvatten och nivåerna i sjöarna är normala för perioden. På några av de mindre serviceorterna nyttjas grundvatten från de stora grundvattenmagasinen.

Förbrukning av dricksvatten

Beskriver hur mycket vatten som används för närvarande i våra kommuner.  

Falkenberg

Normal för perioden.

Varberg 

Normal för perioden. 

Illustration över dricksvattenförbrukningen över årets årstider

Var vattensmart!

Vi som producerar dricksvatten i Halland vill tillsammans uppmana till en mer hållbar vattenanvändning. Kolla in vår sida där vi har samlat enkla tips för att spara vatten i vår vardag. 

Vad gäller om det blir bevattningsförbud?

Om vattnet inte räcker kan vi behöva utfärda ett bevattningsförbud. Här kan du läsa mer om vad det innebär.