Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Tillgång till vatten

Ibland räcker faktiskt inte vattnet. Om grundvattennivåerna är låga blir tillgången begränsad. Det kan också hända att vattenverken inte klarar att producera tillräckligt när många använder vattnet samtidigt.

När blir det brist på vatten?

Vattenbrist kan uppstå av flera olika anledningar. Till exempel kan grundvattennivåerna vara låga vilket gör att tillgången till vatten blir begränsad. Det kan också hända att vattenverken inte kan producera tillräckligt med dricksvatten, kapaciteten räcker inte till. Även vid en större vattenläcka kan det tillfälligt bli brist på vatten. 

Under vår och sommar ökar användningen

För att vattnet ska räcka till alla behöver vi under den varma delen av året tänka lite extra på hur vi använder vårt vatten. Under den här perioden tar växtligheten upp mycket vatten från markerna runt om oss. Dessutom sker en stor avdunstning på grund av att det är varmare väder. När det är varmt och soligt ökar även användningen av dricksvatten till bland annat bevattning av trädgård och växter. 

Den ökade användningen har en direkt påverkan på dricksvattenproduktionen i våra vattenverk. Det krävs nederbörd för att vattenmagasinen (såsom grundvatten, åar och sjöar) ska fyllas på och behålla normala nivåer. Men vi behöver också kunna producera tillräckligt mycket vatten för att det ska räcka till alla. Produktionen påverkas av hur mycket vatten som konsumeras och när den är för hög kan ett bevattningsförbud behöva införas. Det är därför viktigt att vi tänker på hur vi använder vattnet, särskilt under varma perioder.

Klimatförändringarna påverkar

Klimatförändringarna påverkar dricksvattenförsörjningen och vattentillgången i vattendrag och grundvatten. Samtidigt som vattenbrist och minskad vattentillgång under sommarmånaderna blir vanligare, väntas också fler skyfall i framtiden. Klimatförändringarna kan medföra en generell försämring av vattenkvaliteten och längre torrperioder med ökade temperaturer kan bli vanligare på våra breddgrader. Detta kommer i sin tur att ställa ökade krav på både på produktionen och på hur vi alla  värderar och använder vårt vatten. 

Det gör Vivab för att minska risken för vattenbrist

Vi jobbar på många olika sätt för att vi ska ha tillräckligt med dricksvatten i våra kommuner. Här är några exempel på åtgärder för att säkra den framtida dricksvattenförsörjningen:

  • Ökar kapaciteten på vattenverken.
  • Säkerställer vattenverkens reningsprocesser.
  • Förnyar gamla ledningar.
  • Säkerställer tillgången till råvatten (yt- och grundvatten) och reservvatten.
  • För dialog med angränsade kommuner för att kunna hjälpa varandra med vatten över kommungränserna.
  • Bygger nya högreservoarer och vattentorn med ökad reservvolym.
  • Har tagit fram en handlingsplan för en långsiktig hållbar vattenförsörjning.
  • Kommunicerar vikten av en hållbar vattenanvändning.