Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Vi återför näringen

Slam från avloppsrening innehåller både fosfor och kol som kan återföras till jorden. Nu uppför Vivab och tre andra VA-organisationer en testbädd i Ellinge för att torka och omvandla slammet från avloppsvattenreningen till slambiokol med pyrolysteknik.

Testbädd Ellinge är en pilotanläggning för torkning och pyrolys där vi kommer att testa metoderna på olika kvaliteter och typer av avloppsslam. De fysiska testerna med avloppsslam från olika avloppsreningsverk kommer att genomföras på Ellinge avloppsreningsverk i Eslöv. Ett kompetensteam bestående av universitet, forskningsinstitut och företag är kopplat till testbädden.

En mer hållbar och självförsörjande matproduktion

Projektet kommer visa möjligheter för hur infrastrukturen för slamhanteringen skulle kunna se ut framåt. Dessutom kan nya giftfria växtnäringsprodukter anpassade till dagens och framtida jordbruk minska import av mineralgödsel. Då bidrar vi också till en mer hållbar och självförsörjande matproduktion.

På nationell nivå diskuteras ett eventuellt förbud för traditionell slamspridning och krav på termisk behandling av slam och utvinning av slammets fosforinnehåll. Det gör att projektet kan skapa nytta framåt för andra VA-organisationer i världen.
 
VA SYD är koordinator för projektet och övriga medverkande är: Högskolan i Borås, Kungsbacka kommun, Lidköpings kommun, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Orkla Foods Sverige, RISE Research Institutes of Sweden, Vatten och Miljö i Väst (Vivab), Värpinge Grön LivsCultur, Sveriges lantbruksuniversitet, Svenskt Vatten och Sweden Water Research.
Projektet löper fram till 2024 och delfinansierat av Vinnova.

Fakta om slam

Vid rening av kommunalt avloppsvatten bildas ett slam, där nästan all fosfor som finns i avloppet samlas. Denna fosfor är en viktig resurs som behöver återföras till jorden, som växtnäring. Nu diskuteras ett eventuellt förbud på nationell nivå för slamspridning och ett krav på termisk behandling av slam och utvinning av slammets fosforinnehåll.