Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Lyckat försök med mätning av viruslika partiklar

Goda resultat gör att Vivab nu börjar göra egna analyser enligt VLP-metoden.

På Kvarnagårdens vattenverk i Varberg använder vi ultrafilter som ett av stegen för producera dricksvatten. Det utgör en så kallad mikrobiologisk barriär och tar bort både organiskt material och mikroorganismer (bakterier och virus) från vattnet. Ultrafiltret består av tusentals små plaströr med hål. När vattnet pressas rören stannar alla partiklar som är större än hålen i filtret.

VLP-metoden en del i övervakning av processen

Som en del i att säkerställa att ultrafilterreningen håller hög kvalitet används VLP-metoden, en analys av vattnet där man mäter antalet viruslika partiklar via mikroskop. För att få denna analys utförd har vi tidigare skickat vattenprover till externa laboratorium. Under 2021 införde och testade vi VLP-metoden på vårt eget försökslabb. Vår forsknings- och utvecklingsavdelning tog fram en särskild arbetsstation för provtagning på vårt försökslabb, byggde på sin kunskap inom området och utbildade vår egen labbpersonal. Här analyserade man sedan mer än 300 vattenprover under sex månader. En noggrann kvalitetskontroll av metoden genomfördes genom att man gjorde jämförelser med externa labb.

Egna analyser i framtiden

Försöken har varit lyckade och vi kommer framöver att göra alla analyser enligt VLP-metoden själva på vårt eget laboratorium. Att inte behöva skicka iväg proverna för analys ger en enklare hantering. Vi får dessutom bättre kapacitet vilket innebär att vi kan ta fler prover och göra fördjupade analyser.

Gröna fläckar på svart bakgrund. Bild från mikroskop på bakterier och viruslika partiklar.

Bild från mikroskop på bakterier och viruslika partiklar.