Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Meny

Forskning och utveckling

Ett säkert och hälsosamt dricksvatten utan tillsatser av desinfektionsmedel, avloppsslam som blir till näringsrika produkter och minskade lustgasutsläpp. Det är några av Vivabs forskningsprojekt. Ledningen på Vivab har satt ett ambitiöst mål om en grön samhällsutveckling. Det betyder att vi ska arbeta för en ökad cirkularitet genom innovativa VA- och avloppslösningar. Därför skissar Vivab nu på framtidens klimatneutrala resursverk - smart gestaltade anläggningar för att minska negativ påverkan i omgivningen. Resursverk ska i högre utsträckning ta tillvara på ämnen som finns i avloppsreningen och återföra dessa till exempelvis jordbruket. På sikt ska vi också kunna återanvända det renade avloppsvattnet i högre grad.

Egen forskningsavdelning

Vivab har en egen forskningsavdelning som samarbetar med andra organisationer i Sverige och världen samt forskar och skriver artiklar med hög kvalitet. Här hittar du både information om våra forskningsprojekt för en hållbar framtid samt vetenskapliga artiklar. Nyligen fick Vivab pris för bästa vetenskapliga artikel i den internationella tidskriften Environments.