Saknar du något? Tipsa oss här!

Skip to main content

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Återvinningskort företag

 • Ingress: Som företagare i Varbergs och Falkenbergs kommuner behöver du ett återvinningskort för att få lämna avfall. Du betalar per besök enligt gällande taxa. Besöken faktureras i efterhand
 • Faktaansvarig: Åsa Jansson
 • Datum för faktagranskning: 15 Januari
 • Mina sidor:

Meny

Återvinningskort för företag

Ansök om återvinningskort

Du ansöker om ett återvinningskort genom att fylla i ett formulär som finns Mina sidor. Behöver du fler än ett kort tillkommer en avgift per kort.

Kortets giltighetstid

Kortet gäller tillsvidare eller tills dess att det byts ut av Vivab. När du vill sluta använda ditt kort kontaktar du personalen på återvinningscentralen eller vår kundtjänst för att avaktivera kortet.

Anmäl förlust eller stöld

Tänk på att återvinningskortet är en värdehandling. Som företagare är du betalningsansvarig för kortet. Anmäl direkt ett borttappat eller stulet kort till vår kundservice.

Om företaget ändrar bolagsform eller adress

Det är viktigt att vi har rätt uppgifter om ditt kort. Om ditt företag ändrar bolagsform eller adress, kontakta vår kundsrvice.

 • Mina sidor

  Här kommer du till Mina sidor.

Mer att läsa

Avfall för företagare

 • Ingress: För dig som har ett företag, verksamhet eller flerfamiljsfastigheter gäller speciella regler inom återvinning och avfall.
 • Faktaansvarig: Åsa Jansson
 • Datum för faktagranskning: 15 Januari
 • Mina sidor:

Meny

Avfall för företagare

Avfallsabonnemang

För verksamheter och flerfamiljsfastigheter finns två olika abonnemang att välja mellan: Matavfall blir biogas som är det förmånligaste och mest miljövänliga alternativet och Osorterat avfall där du lägger både matavfall och restavfall i en och samma påse. 

Väljer du abonnemanget "Matavfall blir biogas" får du bruna kärl avsedda för matavfall och gröna kärl avsedda för restavfall. I abonnemanget ingår papperspåsar (9-liters) och en hållare avsedd för dessa påsar samt papperssäckar (45-liters). Vi har även säckställ, trattar och avrinningskit som kan beställas mot en kostnad enligt prislista.

Väljer du abonnemanget "Osorterat avfall" har du kvar de gröna kärlen avsedda för restavfall och sorterar som tidigare.

På återvinningscentralen

Som företagare behöver du ett återvinningskort för att få lämna avfall. Första kortet är kostnadsfritt, behöver du fler utgår det en kostnad enligt gällande taxa som är 100 kr exkl. moms per kort. Den totala vikten får ej överstiga 3,5 ton eller 3 kbm per besök.

Det tillkommer en taxa på 44:- (exkl. moms)/m3 för ris och 72:- (exkl. moms)/m3 för trä som överstiger 3m3.

Dokument

Skyltmaterial

 • Mina sidor

  Här kommer du till Mina sidor.

Mer att läsa

Kostnad för avfall

Meny

Kostnad för avfall

Hämtning av hushållsavfall 

Alla fastigheter i Varbergs och Falkenbergs kommuner måste ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall. I vissa fall kan man få dispens från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, detta är något du själva ansöker om. Alla fastigheter måste betala en grundavgift, även fastigheter befriade från hämtning. Alla helårsabonnemang får hämtning 26 gånger per år, medan du som väljer ett fritidsabonnemang får hämtning 13 gånger per år.

Välj mellan tre olika abonnemang  

 • Matavfall blir biogas 
 • Egen varmkompost  
 • Osorterat avfall

Tänk på att abonnemanget ”Egen varmkompost” innebär att du måste anmäla att du använder varmkompost till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun och att du själv köper och sköter behållaren. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varbergs kommun tar en handläggningsavgift. I Falkenbergs kommun är handläggningen för varmkompost kostnadsfri. 

Våra abonnemang 

Matavfall blir biogas

I abonnemanget ingår ett brunt kärl för matavfall på 140 liter och ett grönt kärl för restavfall på 190 liter. Detta är det abonnemanget som de flesta av våra kunder väljer och det som är bäst för miljön. 

 • Kostnad i Falkenbergs kommun

  • Grundavgiften: 1045 kronor per år
  • Viktkostnaden: 4,30 kronor per kilo 
 • Kostnad i Varbergs kommun

  • Grundavgift: 1190 kronor per år 
  • Viktkostnaden: 4,30 kronor per kilo

Varmkompost

Abonnemanget varmkompost innebär att du fortfarande har ett grönt kärl för restavfall på 190 liter, men i stället för ett brunt kärl för matavfall har du en egen kompost.

 • Kostnad i Falkenbergs kommun

  • Grundavgiften: 1195 kronor per år  
  • Viktkostnaden: 6,70 kronor per kilo
 • Kostnad i Varbergs kommun

  • Grundavgift: 1360 kronor per år 
  • Viktkostnaden: 6,70 kronor per kilo

Osorterat

Abonnemanget osorterat innebär att du endast har ett kärl för allt ditt avfall. Då slänger du både det restavfallet och ditt matavfall i det gröna kärlet.

 • Kostnad i Falkenbergs kommun

  • Grundavgiften: 1975 kronor per år  
  • Viktkostnaden: 8,25 kronor per kilo
 • Kostnad i Varbergs kommun

  • Grundavgift: 2215 kronor per år 
  • Viktkostnaden: 8,25 kronor per kilo

Slamtömning 

Kostnaden för slamtömningen finns angiven i avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall för respektive kommun.  

Återvinningscentraler 

Det är olika regler för privatpersoner och företag som besöker våra återvinningscentraler. I Varberg och Falkenberg behöver både privatpersoner och företag ett återvinningskort, men det är bara företag som betalar för sina besök. Privatpersoner i villa har 15 fria besök på sitt kort (helårsabonnemang) och personer som bor i lägenhet eller äger ett fritidshus har 8 fria besök (fritidsabonnemang). Om du som privatperson har använt alla dina besök för året kan du självklart fortfarande lämna avfall på återvinningscentralen men då mot rådande taxa vilket är 250 kronor per besök. 

Trädgårdsavfall 

I ett flertal områden i Varbergs och Falkenbergs tätorter erbjuder vi abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall. Kostnaden för hämtning av trädgårdsavfall finns i broschyren Taxa återvinningscentraler och grönavfall. 

Avfallstaxor

Detta går pengarna till

Grundavgiften du betalar går till:

 • drift av återvinningscentraler
  Insamling och hantering av farligt avfall
 • täckning av deponier
 • administration och utveckling

Den rörliga avgiften du betalar finansierar:

 • insamling
 • transport
 • behandling av hushållsavfallet
 • Mina sidor

  Här kommer du till Mina sidor.

Mer att läsa

Tömning av slam

 • Ingress: Vivab har det övergripande ansvaret för slamtömning i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Om du har en slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk eller annan enskild avloppsanläggning så ska den tömmas genom Vivab. Vi i vår tur anlitar en entreprenör – Pettersons Miljöåkeri AB som sköter all tömning.
 • Faktaansvarig: Åsa Jansson
 • Datum för faktagranskning: 15 Januari
 • Mina sidor:

Meny

Tömning av slam

Avisering inför slamtömning

Från och med 1 oktober 2023 aviserar vi digitalt via e-post eller sms. Har du inte registerat dina kontaktuppgifter kan du göra det via vår e-tjänst på Mina sidor.

En slamavskiljare eller ett minireningsverk ska tömmas minst en gång per år, ibland oftare. Som mest kan du ha max två schemalagda tömningar. För att minska transporterna sker tömningen områdesvis och det är därför du inte själv kan välja när slambilen kommer. Tömningen sker ungefär samma tidpunkt varje år och du får en avisering om när slambilen kommer cirka två veckor i förväg.


När kommer slambilen?

Vill du veta under vilken period din nästa slamtömning är beräknad eller se din återkommande hämtningsdag av ditt hushållsavfall? Välj din kommun nedan och skriv in gatuadress och nummer för att se när vi tömmer dina kärl. Observera att hämtningsdagen kan tillfälligt ändras vid helger och röda dagar.

 • Falkenberg

  Fyll i gata och nummer, välj din adress. Vill du ha en pdf klickar du på ladda ner. Hittar du inte din adress är du välkommen att kontakta vår kundservice Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Varberg

  Fyll i gata och nummer, välj din adress. Vill du ha en pdf klickar du på ladda ner. Hittar du inte din adress är du välkommen att kontakta vår kundservice Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Boka om tiden för tömning

Behöver du omboka tiden eller beställa en extra tömning tillkommer en avgift enligt gällande taxa. Ombokning eller beställning gör du via vår e-tjänst på Mina sidor eller via vår kundservice.  

Vill du ha en längre intervall mellan dina tömningar behöver du ansöka om detta hos Miljö och hälsa i respektive kommun. Ansökan är förenat med en kostnad.  

Läs mer om slam på Varbergs kommuns hemsida

Läs mer om slam på Falkenbergs kommuns hemsida

Säker tömning av slambrunn

För att vi ska kunna hämta ditt hushållsavfall och tömma din slambrunn behöver vi tillsammans se till att det sker på ett säkert sätt.  

Säker tömning kan innebära att de som utför arbetet inte behöver backa sitt fordon och då riskerar att köra på personer eller egendom i omgivningen. Det är därför viktigt att du säkerställer att fordonen kan köra och vända säkert där du bor.

 • Mina sidor

  Här kommer du till Mina sidor.

När är det dags för tömning?

Sluten tank

Det brukar lysa en lampa vid tanken som visar när den är full och i behov av tömning. Tänk på att se över din tank så att larmanordningen fungerar. Kontakta Vivabs kundservice för beställning av slamtömning.

Slamavskiljare

Tömning av slamavskiljare ska ske minst en gång per år enligt kommunernas renhållningsordning. Du får ett meddelande cirka en vecka innan vi kommer och tömmer slamavskiljaren.

Dokument

Mer att läsa

Mobil återvinning

Meny

Mobil återvinning

Styrelsen har fattat beslut om att vi avslutar tjänsten då allt färre använder den och det blir en för hög kostnad per besök. Den mobila återvinningen har erbjudits på orterna Älvsered, Ätran, Karl-Gustaf och Vessigebro och inneburit att du några gånger per år kan lämna vissa fraktioner på en ”mobil återvinningscentral”. Då antalet användare minskat till hälften och varje mobilt besök nu kostar cirka tre gånger mer än ett besök på återvinningscentralen upphör tjänsten januari 2023.

Du har fortfarande flera andra alternativ att välja på.
Allra bäst är om du besöker en återvinningscentral där vi kan erbjuda full sortering vilket ökar möjligheten att återvinna och återbruka det du lämnar in. Ett tips är att samköra en last med grannarna eller åka via Återvinningscentralen när du ändå är ute i andra ärenden.

Detta kan du göra i stället för att åka till den mobila återvinningen:

 • Besöka våra återvinningscentraler som har generösa öppettider. De har en mer omfattande sortering av alla avfallsslag och möjlighet till återbruk.
 • För dig som bor i Falkenberg eller Varberg finns möjlighet att använda ditt återvinningskort på alla återvinningscentraler i båda kommunerna
 • Om du bor i närheten av någon av våra grannkommuner Kungsbacka, Halmstad eller Svenljunga kan du, efter att ha gjort en ansökan via Mina sidor, göra ett besök där
 • Använda tjänsten för hämtning av grovavfall, mot en kostnad – bra tips för dig som inte har bil!
 • Från 2023 blir det möjligt beställa hämtning av bygg-och rivningsavfall för hushållen, mot en kostnad.
 • Mina sidor

  Här kommer du till Mina sidor.

Mer att läsa