Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Säker hämtning

Som avfallshämtare tömmer man mellan 600 - 800 kärl om dagen, ibland uppemot 1200 kärl. Det är ett slitsamt jobb och Arbetsmiljöverket har belyst smala vägar, backning och dragvägen av kärl som problemområden. För att vi ska kunna hämta ditt hushållsavfall och tömma din slambrunn behöver vi tillsammans se till att det kan ske på ett säkert sätt.

Underlätta hämtningen

När kärlen ska dras till sopbilen för tömning behöver kärlen stå med handtagen vända utåt. Kärlen från inte vara för tunga för att dras till sopbilen. Tänk även på att dragvägen ska vara utan lutning.

Tänk på att:

  • Ställ fram kärlen senast kl. 06:00 med handtagen utåt .
  • Placera kärlen vid tomtgräns eller max 5 meter från tomtgräns, under förutsättning att tomten angränsar till framkomlig väg.
  • Placera kärlets handtag och hjul utåt gatan enligt bilden nedan. 
  • Ytan som kärlen står på och dras på behöver var hårdgjord* och jämn. Inga kanter, strösklar eller andra hinder får finnas  
  • Håll vägen mellan bilen och kärlen fri. Står det bilar och annat i vägen töms inte era kärl.Under vintertid är det viktigt att se till att kärlen inte blockeras av snövallar och att det är halkbekämpat mellan kärlet och bilen. 
  • Placera kärlet så att det inte hindrar någon trafik. 
  • Låt kärlen stå framme tills de blivit tömda.
  • Vägen till er fastighet har tillräcklig bärighet och bredd för sopbilen.
  • Att vägen är uppgrusad/sandad och skottad när det är vinterväglag. Sopbilen behöver en yta för att kunna vända vid er fastighet. 
  • Saknas en vändyta blir era kärl anvisade till en ny hämtningsplats där man kan hämta era kärl utan att behöva backa en längre sträcka.

* Hårdgjord yta är asfalterad eller stenlagd, alternativt hårt packat grus. Gräs och löst grus/sten räknas inte som hårdgjord yta.

Kärl vid tomtgräns med handtagen ut mot vägen

Säker tömning, ingen backning

Säker tömning kan innebära att de som utför arbetet inte behöver backa sitt fordon och då riskerar att köra på personer eller egendom i omgivningen. Det är därför viktigt att du säkerställer att fordonen kan köra och vända säkert där du bor. 

Anpassa vägen för tunga fordon

För att vi ska kunna hämta hushållskärlen vid din tomtgräns eller tömma din slambrunn behöver vägen vara anpassad för tunga fordon, se exemplet nedan:

Illustration som visar minsta fria höjd för sopbilen

Backning får bara förekomma kortare sträckor vid vändning. För att vi ska kunna hämta vid fastigheten behöver det finnas en tillräckligt stor vändplats för sopbilen/slambilen. Exempel på hur en vändplats behöver utformas ser du nedan.

Illustration som visar vändningsplats för sopbilen
Illustration som visar vändningsplats för sopbilen

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Öppettider
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15