Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Avfall för företagare

 • Göm från sök: Nej
 • Ingress: För dig som har ett företag, verksamhet eller flerfamiljsfastigheter gäller speciella regler inom återvinning och avfall.
 • Datum för faktagranskning: 15 Januari
 • Mina sidor:

Meny

Avfall för företagare

Avfallsabonnemang

De som har en verksamhet eller äger flerfamiljsfastigheter kan bara välja abonnemanget ”Matavfall blir biogas”.  

I abonnemanget "Matavfall blir biogas" får du bruna kärl avsedda för matavfall och gröna kärl avsedda för restavfall. I abonnemanget ingår papperspåsar (9-liters) och en hållare avsedd för dessa påsar samt papperssäckar (45-liters). Vi har även säckställ, trattar och avrinningskit som kan beställas mot en kostnad enligt prislista. Hör av dig till oss om du vill beställa.

Alla ska sortera ut matavfallet

Det abonnemang som tidigare hette ”Osorterat avfall” finns inte längre då alla, enligt ny lagstiftning, ska sortera ut sitt matavfall. Undantag görs endast för verksamheter med godkänd dispens.

På återvinningscentralen

Som företagare behöver du ett återvinningskort för att få lämna avfall. Första kortet är kostnadsfritt, behöver du fler utgår det en kostnad enligt gällande taxa som är 100 kr exkl. moms per kort. Den totala vikten får ej överstiga 3,5 ton eller 3 kbm per besök.

Det tillkommer en taxa på 44:- (exkl. moms)/m3 för ris och 72:- (exkl. moms)/m3 för trä som överstiger 3m3.

Dokument

Skyltmaterial

 • Mina sidor

  Här kommer du till Mina sidor.

Mer att läsa

Kostnad för avfall

Meny

Kostnad för avfall

Hämtning av hushållsavfall 

Alla fastigheter i Varbergs och Falkenbergs kommuner måste ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall. I vissa fall kan man få dispens från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, detta är något du själva ansöker om. Alla fastigheter måste betala en grundavgift, även fastigheter befriade från hämtning. Alla helårsabonnemang får hämtning 26 gånger per år, medan du som väljer ett fritidsabonnemang får hämtning 13 gånger per år.

Välj mellan tre olika abonnemang  

 • Matavfall blir biogas 
 • Egen varmkompost
 • Osorterat  

Matavfall blir biogas

I abonnemanget ingår ett brunt kärl för matavfall på 140 liter och ett grönt kärl för restavfall på 190 liter. Detta är det abonnemanget som de flesta av våra kunder väljer och det som är bäst för miljön. 

 • Kostnad i Falkenbergs kommun

  Avgifter enligt taxa för 2024.

  • Grundavgiften: 1207,39 kronor per år
  • Viktkostnaden: 4,30 kronor per kilo 
 • Kostnad i Varbergs kommun

  Avgifter enligt taxa för 2024.

  • Grundavgift: 1071 kronor per år 
  • Viktkostnaden: 4,30 kronor per kilo

Varmkompost

Abonnemanget varmkompost innebär att du fortfarande har ett grönt kärl för restavfall på 190 liter, men i stället för ett brunt kärl för matavfall har du en egen kompost.

Tänk på att abonnemanget ”Egen varmkompost” innebär att du måste anmäla att du använder varmkompost till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun och att du själv köper och sköter behållaren. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varbergs kommun tar en handläggningsavgift. I Falkenbergs kommun är handläggningen för varmkompost kostnadsfri.

 • Kostnad i Falkenbergs kommun

  Avgifter enligt taxa för 2024.

  • Grundavgiften: 1380,70 kronor per år  
  • Viktkostnaden: 6,70 kronor per kilo
 • Kostnad i Varbergs kommun

  Avgifter enligt taxa för 2024.

  • Grundavgift: 1224 kronor per år 
  • Viktkostnaden: 6,70 kronor per kilo

Osorterat

Abonnemanget osorterat innebär att du endast har ett kärl för allt ditt avfall. Då slänger du både det restavfallet och ditt matavfall i det gröna kärlet. Då alla, enligt ny lagstiftning, ska sortera ut sitt matavfall kommer detta abonnemang att upphöra under 2026.

 • Kostnad i Falkenbergs kommun

  Avgifter enligt taxa för 2024.

  • Grundavgiften: 2281,92 kronor per år  
  • Viktkostnaden: 8,25 kronor per kilo
 • Kostnad i Varbergs kommun

  Avgifter enligt taxa för 2024.

  • Grundavgift: 1993,50 kronor per år 
  • Viktkostnaden: 8,25 kronor per kilo

Slamtömning

Kostnaden för slamtömningen finns angiven i avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall för respektive kommun.

Återvinningscentraler

Det är olika regler för privatpersoner och företag som besöker våra återvinningscentraler. I Varberg och Falkenberg behöver både privatpersoner och företag ett återvinningskort, men det är bara företag som betalar för sina besök. Privatpersoner har 15 fria besök på sitt kort, det gäller oavsett om du bor i villa, fritidshus eller lägenhet. Om du som privatperson har använt alla dina besök för året kan du självklart fortfarande lämna avfall på återvinningscentralen men då mot rådande taxa vilket är 250 kronor per besök.

Trädgårdsavfall

I ett flertal områden i Varbergs och Falkenbergs tätorter erbjuder vi abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall. Kostnaden för hämtning av trädgårdsavfall finns i broschyren Taxa återvinningscentraler och grönavfall. 

Avfallstaxor

Detta går pengarna till

Grundavgiften du betalar går till:

 • drift av återvinningscentraler
  Insamling och hantering av farligt avfall
 • täckning av deponier
 • administration och utveckling

Den rörliga avgiften du betalar finansierar:

 • insamling
 • transport
 • behandling av hushållsavfallet
 • Mina sidor

  Här kommer du till Mina sidor.

Mer att läsa

Tömning av slam

 • Göm från sök: Nej
 • Ingress: Vivab har det övergripande ansvaret för slamtömning i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Om du har en slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk eller annan enskild avloppsanläggning så ska den tömmas genom Vivab. Vi i vår tur anlitar en entreprenör – Pettersons Miljöåkeri AB som sköter all tömning.
 • Datum för faktagranskning: 15 Januari
 • Mina sidor:

Meny

Tömning av slam

När kommer slambilen?

Vill du veta under vilken period din nästa slamtömning är beräknad eller se din återkommande hämtningsdag av ditt hushållsavfall? Välj din kommun nedan och skriv in gatuadress och nummer för att se när vi tömmer dina kärl. Observera att tömningsdagen kan tillfälligt ändras vid helger och röda dagar.

 • Falkenberg

  Fyll i gata och nummer, välj din adress. Vill du ha en pdf klickar du på ladda ner. Hittar du inte din adress är du välkommen att kontakta vår kundservice Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Varberg

  Fyll i gata och nummer, välj din adress. Vill du ha en pdf klickar du på ladda ner. Hittar du inte din adress är du välkommen att kontakta vår kundservice Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Boka om tiden för tömning

Behöver du omboka tiden eller beställa en extra tömning tillkommer en avgift enligt gällande taxa. Ombokning eller beställning gör du via vår e-tjänst på Mina sidor eller via vår kundservice.  

Vill du ha en längre intervall mellan dina tömningar behöver du ansöka om detta hos Miljö och hälsa i respektive kommun. Ansökan är förenat med en kostnad. 

Säker tömning av din slambrunn

För att vi ska kunna hämta ditt hushållsavfall och tömma din slambrunn behöver vi tillsammans se till att det sker på ett säkert sätt.  

Säker tömning kan innebära att de som utför arbetet inte behöver backa sitt fordon och då riskerar att köra på personer eller egendom i omgivningen. Det är därför viktigt att du säkerställer att fordonen kan köra och vända säkert där du bor.

Behövs akut slamtömning kväll eller helg?

Kontakta Petterssons Miljöåkeri AB
Tel: 035 - 260 42 00

Din brunn töms inom 24 timmar. Utöver den ordinarie tömningsavgiften tillkommer en avgift för akut tömning. Du kan också vända dig till Petterssons Miljöåkeri AB om du har specifika frågor om din tömning. 

 • Mina sidor

  Här kommer du till Mina sidor.

Hur vet jag att det är dags för tömning?

Sluten tank

Det brukar lysa en lampa vid tanken som visar när den är full och i behov av tömning. Tänk på att se över din tank så att larmanordningen fungerar. Kontakta Vivabs kundservice för beställning av slamtömning.

Slamavskiljare

Tömning av slamavskiljare ska ske minst en gång per år enligt kommunernas renhållningsordning. Du får ett meddelande cirka en vecka innan vi kommer och tömmer slamavskiljaren.

Dokument

Digital avisering

Vi vill minska våra pappersutskick och kommunicera mer digitalt! Sedan 1 oktober 2023 aviserar vi din slamtömning enbart via e-post eller sms – inga fler pappersaviseringar.

För att du ska få reda på när slamtömning är planerad behöver du ange e-post och mobilnummer. 

Lämna kontaktuppgifter här via vår e-tjänst

Du behöver ha ditt personnummer och ditt kundnummer (finns på din faktura) tillgängligt när du loggar in.

Mer att läsa

Återvinningskort

Meny

Återvinningskort

Så här använder du kortet

För att komma in håller du upp kortet framför kortläsaren. På displayen kan du se hur många besök du har kvar. Därefter kan du köra in på området. Har du problem vid kortläsaren kan du kontakta personal genom att trycka på knappen.

Vid bommen på återvinningscentral för inpassering

Kortfritt område

Det finns ett område utanför bommen där du som privatperson kan lämna avfall utan att behöva dra ditt kort. Detta kallar vi för det kortfria området. Här kan du lämna saker som:

 • Vitvaror
 • Elektronik
 • Farligt avfall
 • Saker till återbruk

Antal besök

Hur många fria besök du har på våra återvinningscentraler beror på vilket abonnemang för hushållsavfall du har. Som helårsabonnent och sommarabonnent med egna kärl har du 15 besök på ditt kort.

Även du som har gemensam avfallshantering och bor i hyres- eller bostadsrätt eller samfällighet har 15 besök. Kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsföreningen för att få reda på vad som gäller för just dig eller om du behöver ett nytt kort.

Kortet nollställs och laddas med nya besök vid varje årsskifte. Du behåller alltså ditt kort som automatiskt fylls på med nya besök. Besök som inte används för det gångna året sparas inte.

För dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt

Hyr du en fastighet eller en lägenhet ska du kontakta din hyresvärd gällande återvinningskort. Bor du i bostadsrätt är det ordföranden i bostadsrättsföreningen som tillhandahåller korten.

Ditt ansvar som fastighetsägare i flerfamiljshus

Som fastighetsägare är det du som ansvarar för avfallshanteringen på din fastighet och förhanteringen av återvinningskorten. Tänk på att:

 • Du som fastighetsägare ansvarar för återvinningskorten.  ​ 
 • Skriv en lista där du lätt kan avläsa vilket kortnummer som tillhör vilken lägenhet. ​ 
 • Besök som överstiger antalet besök på kortet debiteras med 250kr/besök.​ 
 • Du som fastighetsägare får fakturan för överstigande besök och borttappade kort. 

För dig som är företagare

Är du företagare i Varberg eller Falkenberg använder du ett företagskort till återvinningscentralen. Har du inget kort kan du ansöka om ett hos Vivab genom att kontakta vår kundservice.

Vi kan inte ta emot farligt avfall från företag på våra återvinningscentraler. Tänk på att tryckimpregnerat trä räknas som farligt avfall.

Om du är företagare och behöver lämna el-avfall behöver du ha med dig ett avlämningsintyg.

 • Mina sidor

  Här kommer du till Mina sidor.

Mer att läsa

Återvinningscentraler

Meny

Återvinningscentraler

På återvinningscentralen

Våra återvinningscentraler är alltid bemannade och vår personal hjälper dig att sortera och återvinna på rätt sätt. Det är på återvinningscentralen som du lämnar återvinningsmaterial, farligt avfall, el-avfall och grovavfall. Allt brännbart avfall som du lämnar i container på återvinningscentralen ska vara förpackat i genomskinliga säckar så att det är synligt för personalen. På våra återvinningscentraler är det inte tillåtet att lämna hushållsavfall, det vill säga sådant som slängs i det bruna och gröna kärlet eller förpackningar som ska lämnas på närmsta återvinningsstation.

Hur mycket avfall kan jag lämna på återvinningscentralen?

Vi tar endast emot mindre mängder avfall upp till tre kubikmeter, vilket motsvarar en personbil med släp. Större mängder kan vi ta emot på vår återvinningscentral Sandladan i Falkenberg och faktureringen sker på kubikmeter (se aktuell taxa för pris). Kontakta personal på plats så hjälper de dig. Har du många lass att lämna rekommenderar vi att du anlitar en aktör på marknaden som kan ta hand om ditt avfall.

Vilka fordon kan jag komma till återvinningscentralen med?

Återvinningscentralerna är byggda för personbilar. Den totala fordonsvikten får ej överstiga 3,5 ton på grund av säkerhetsskäl för både besökare och vår personal. Det betyder att personbil med släp samt lätt lastbil går bra, men till exempel en traktor väger oftast mer än 3,5 ton. Det finns ingen fordonsvåg på återvinningscentralerna utan personalen på plats kan bedöma att fordonet är för stort för anläggningen.

Återbruk

Har du hela och fungerande prylar som kan komma till återanvändning för någon annan? I huset för Återbruk på det kortfria området kan du lämna saker som du inte längre vill ha men som kan komma till nytta för andra. Tänk på att sakerna du lämnar behöver vara hela och fungerade för att vi ska kunna ta emot det. Läs mer om Återbruk och vad du ska göra ifall du vill hämta något på Återbruket? Läs mer om våra villkor och skicka din ansökan här.

Öppettider

Aktuella öppettider hittar du på respektive återvinningscentrals sida. På vår startsida kan du se vilja återvinningscentraler som har öppet idag.

Illustration på ett sopkärl

Hjälp att sortera?

I vår sorteringsguide kan du söka på olika sorters avfall. Du får hjälp med var och hur avfallet ska sorteras.

Till sorteringsguiden

Återvinningscentraler i Varberg och Falkenberg

Vivab ansvarar för fem återvinningscentraler (ÅVC), Sandladan och Ullared i Falkenbergs kommun, Holmagärde, Veddige och Tvååker i Varbergs kommun. Aktuella öppettider finns på www.vivab.se.
På våra återvinningscentraler kan du lämna en rad olika avfallstyper. Genom att återanvända olika material sparar vi energi- och naturresurser samt främjar återbruk. Sorteras vårt avfall rätt kan mycket tas tillvara och återvinnas.

 • Bild på infarten till Holmagärdes återvinningscentral

  Holmagärde

  Holmagärde återvinningscentral är en återvinningscentral med fokus på återbruk och hållbarhet. Här kan du lämna ditt sorterade avfall. Vid infarten finns möjlighet att lämna hushållsförpackningar, tidningar och textil i containrar utan att dra ditt kort.

  Läs mer om Holmagärde

 • Bild över Tvååkers återvinningscentral

  Tvååker

  Tvååker återvinningscentral ligger i den västra utkanten av Tvååker samhälle. Här kan du lämna ditt sorterade avfall. Vid infarten finns möjlighet att lämna hushållsförpackningar, tidningar och textil i containrar utan att dra ditt återvinningskort.

  Läs mer om Tvååkers återvinningscentral

 • Bild över Veddiges återvinningscentral

  Veddige

  På Veddige återvinningscentral har vi fokus på hållbarhet. Här kan du lämna ditt sorterade avfall. Vid infarten finns möjlighet att lämna hushållsförpackningar, tidningar och textil i containrar utan att dra ditt kort.

  Läs mer om Veddiges återvinningscentral

 • Infarten till Sandladans återvinningscentral

  Sandladan

  På återvinningscentralen Sandladan kan du lämna de flesta slags grovavfall – alltifrån en gammal soffa till riset från din trädgård. För att komma in och slänga grovavdall behöver du ett återvinningskort. 

  Läs mer om Sandladan

 • Bild över Ullareds återvinningscentral

  Ullared

  Ullareds återvinningscentral ligger på Hedemovägen i södra delen av Ullareds samhälle, i närheten av väg 154. Innan du kommer fram till återvinningscentralen finns möjlighet att lämna hushållsavfall såsom förpackningar, tidningar och glas.

  Läs mer om Ullareds återvinningscentral

Detta tar vi inte emot

Det finns en del avfall som du inte kan eller får lämna på våra återvinningscentraler och som du inte heller kan lämna på en återvinningsstation.

 • Sprängämnen, vapen, ammunition lämnas till polisen.
 • Överblivna mediciner och läkemedel lämnas till apotek.
 • Båtar lämnas till båtskroten.
 • Kontakta annan aktör för att lämna farligt avfall från företag som exempel tryckimpregnerat trä.
 • Däck från större fordon såsom traktor, lastbil eller däck från företag tas inte emot.

 • Mina sidor

  Här kommer du till Mina sidor.

Brännbart i genomskinliga säckar

För att säkerställa korrekt sortering i våra containrar tar vi endast emot brännbart avfall i genomskinlig säck. Att avfallet är synligt medför en säker hantering och arbetsmiljö för vår personal.

Mer att läsa