Saknar du något? Tipsa oss här!

Hoppa till huvudinnehållet
>

Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Projekt vid Fegens vattenverk

För att fortsatt säkerställa dricksvattenförsörjningen och ett dricksvatten av hög kvalitet kommer Fegens vattenverk genomgå en planerad upprustning. I samband med upprustningen kommer reningsprocessen av dricksvattnet kompletteras med ett reningssteg för PFAS. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2025.

Kvaliteten på dricksvattnet 

Vivab gör regelbundna tester av dricksvattnet vid alla våra vattenverk. Det gör vi för att säkerställa ett dricksvatten av hög kvalitet till våra kunder. I vattnet vid Fegens vattenverk har det upptäckts halter av PFAS som är låga utifrån Livsmedelsverkets gällande åtgärdsgräns. Kommande åtgärdsgränser för tillåten halt PFAS kommer däremot att skärpas och därför pågår åtgärder för att sänka halten för att uppnå god marginal till de nya gränsvärdena. 

Analysresultaten för vattnet vid Fegens vattenverk visar att det innehåller 1-6 nanogram per liter av PFAS4 och 5-9 nanogram per liter av PFAS21. När det gäller PFAS21 klarar därmed Fegens vattenverk det nya gränsvärdet på 100 nanogram per liter redan i dag. Gällande PFAS4 har halter uppmätts som är något lägre men även något högre än det nya gränsvärdet på 4 nanogram per liter. 

Vid övriga vattenverk visar provtagningar att halterna PFAS är låga med god marginal till de nya gränsvärdena. 

Möjliga föroreningskällor 

En miljöhistorisk inventering har genomförts. Utredningen visar att PFAS-föroreningarna i Fegen sannolikt beror på en diffus spridning från tidigare verksamheter i Fegen och/eller enstaka användning av brandsläckningsskum för cirka 15-30 år sedan. Nu utreder Vivab hur vi ska gå vidare i frågan tillsammans med Miljö och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun. 

Planerad upprustning

Omfattande om- och tillbyggnadsarbeten genomfördes på Fegens vattenverk år 2007. För att fortsatt säkerställa dricksvattenförsörjningen och ett dricksvatten av hög kvalitet kommer Fegens vattenverk genomgå en upprustning. Nu pågår en utredning om befintligt vattenverk ska byggas ut eller om det ska byggas ett nytt. I samband med upprustningen kommer reningsprocessen av dricksvattnet kompletteras med ett reningssteg för PFAS. 

Vidare läsning

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Telefontider:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15