Saknar du något?


Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Vatten & avlopp

Allt liv på jorden är beroende av vatten

Vi på Vivab ser till att alla i Varbergs och Falkenbergs kommuner har tillgång till rent vatten av god kvalitet. Dolt under marken ligger cirka 300 mil vatten- och avloppsledningar. Genom detta ledningsnät levererar vi dricksvatten till våra kunder genom dricksvattenledningar, avleder avloppsvatten till reningsverken via spillvattenledningar och leder regn-, smält- och dräneringsvatten från fastigheter och gator ut till vattendrag genom dagvattenledningar. 

Varje dygn distribuerar vi cirka 25,7 miljoner liter vatten till våra kunder och renar runt 45,8 miljoner liter avloppsvatten. 

Kontakta oss

Öppetider Kundservice:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Adress

Endast förbokade besök
Åkarevägen 10
Falkenberg

Postadress
Vatten & Miljö i Väst AB
Box 110 SE-311 22 Falkenberg

© Vatten & Miljö i Väst AB. All rights reserved. Webb av Joomlaproffs.se