Saknar du något?


Vatten & Miljö i Väst AB

Box 110
SE-311 22 Falkenberg

Besöksadress: Åkarevägen 10, Falkenberg

Epost: vivab@vivab.se
Tel: +46 (0)757-27 40 00

Vivabs verksamhetsberättelse 2021

Hållbart, cirkulärt och grönt. Vilket år 2021! Vivab tar tydligt plats i den gröna samhällsutvecklingen. Vi minimerar avfallet, värnar om vattnet och siktar på en hållbar konsumtion. Vi bygger en hållbar framtid med hjärtat och gör det möjligt tillsammans med dig.

Se filmversionen av Vivabs verksamhetsberättelse 2021.

Några saker vi har gjort under 2021 år: 

  • Genomfört en förstudie för hur vi kan rena avloppsvattnet på Getteröverket från läkemedelsrester. Resultaten visar på en mycket effektiv rening! 
  • Genomfört ett seminarium kring avloppsrening och lustgasutsläpp inom samarbetet med VA-bolaget LBVA. Bolagen har skrivit på ett samarbetsavtal där insamling av erfarenhet är en del.  
  • Deltar i en gemensam testbädd på Ellinge avloppsreningsverk med syfte att omvandla avloppsslam till biokol för att sedan återföra växtnäring till kretsloppet.  
  • Vivab och FEAB undersöker möjligheten att producera fjärrvärme från biogas och spillvärmen från avloppsvattnet på Smedjeholms avloppsreningsverk.  
  • Vår nya avfallsanläggning Gödastorp i Falkenberg har minskat transportsträckorna för matavfallet som nu blir lokalt producerad biogas. Du som är kund har också blivit ännu bättre på att sortera ut matavfallet – och då kan vi producera ännu mer biogas.  
  • Fått en ny entreprenör som hämtar hushållsavfallet - med fler avfallsbilar som drivs på biogas.  
  • Fler och renare fraktioner på våra återvinningscentraler, under 2021 har vi sorterat ut frigolit ur den brännbara.  
  • Vi har infört en strategi för solceller och kommer snart sätta solceller på den första anläggningen. Vi är också på god väg mot en fossilfri fordonsflotta,  
  • Vi anpassar oss till klimatförändringar genom att exempelvis bygga en skyddsvall vid reningsverket vid Ätran.  

Vi investerar i takt med växande kommuner  

Vivab har under senaste åren arbetat för att bygga upp värdet i våra fonder för vatten och avlopp. Det behövs för att täcka framtida investeringar med ökade avskrivningar. Som kund ska du också få en jämnare taxeutveckling över tid. År 2021 visar vi ett överskott inom alla verksamheter och bolag vilket stärker våra möjligheter att skriva av kommande investeringar.  
För att följa med i utvecklingen av Varberg och Falkenbergs växande kommuner utreder vi kapaciteten i våra anläggningar och vårt ledningsnät samt planerar för hur vi ska utöka. Några anläggningar där vi arbetat med kapacitet på olika vis under året är avloppsreningsverket på Smedjeholm samt Getteröverket. Vi planerar för en större utbyggnad av Veddiges avloppsreningsverk som ska stå klart senast 2025. I Ullared växer nu ett nytt vattentorn på höjden och vi har ökat kapaciteten på vattenverket.  
Vårt mycket uppmärksammade vattentorn VÅGA har startat sin resa mot en liggande vågform. Tornet kommer se till att du kan få vatten dygnet-runt – i minst 100 år framåt. Vi planerar också för att öka kapaciteten i Falkenberg genom att bygga ut vattenverket och ledningsnätet. 

Ny värdegrund och nytt varumärke 

På Vivab är vi inspirerande, tillgängliga och vägledande! År 2021 fick vi en ny värdegrund som beskriver vårt företagsklimat - värdegrunden ska vägleda oss i hur vi kommunicerar och agerar inom bolaget. Vi fick också en tydligare beskrivning av vårt varumärke med betoning på Hållbarhet.  
Vivabs huvudbudskap är: “Med hjärta för en hållbar framtid. Tillsammans gör vi det möjligt!“ Tillsammans bygger vi den hållbara framtiden: Vivab genom hållbara tjänster och forskningsbaserad utveckling, du som kund genom vad du gör i vardagen. Vår kommunikation ska väcka känslor och engagemang för att vilja förändras. All vår kommunikation ska genomsyras av budskapet och under 2022 kommer du tydligare se oss i vår nya form – hjärtligt, hoppfullt och hållbart.

Ett gott klimat för en attraktiv arbetsplats 

På Vivab går alla nya chefer vår ledarskapsutbildning "Ett utvecklande ledarskap". Den bygger på att vi är förebilder som med personlig omtanke leder genom att inspirera och motivera medarbetare. Under 2021 har vi startat med chefsfrukostar där vi får redskap att utvecklas som ledare. 
Pandemin har medfört att vi utvecklat våra digitala arbetssätt och vår förmåga att arbeta på olika platser. Vi har anpassat oss väl och har nu infört en flexibel arbetsplats. Nu är det möjligt att mer välja arbetsplats efter dagen och arbetsuppgiften. 
Året 2021 digitaliserade vi introduktionen för nya medarbetare. Vi utvecklar en helt ny tillgänglighetsbaserad webb och där ingår också utveckling av våra e-tjänster på "Mina sidor".  

Kontakta oss

Vivabs kundservice
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 0757-27 40 00

Öppettider
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Verksamhetsberättelser

ÅrsredovisningarKontakta oss

Öppetider Kundservice:
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15

Adress

Endast förbokade besök
Åkarevägen 10
Falkenberg

Postadress
Vatten & Miljö i Väst AB
Box 110 SE-311 22 Falkenberg

© Vatten & Miljö i Väst AB. All rights reserved. Webb av Joomlaproffs.se